Tào Tháo truyện hướng dẫn chuyển đổi tài khoản

Thời gian qua nhiều bằng hữu thắc mắc về sự kiện phong hỏa liên thành trong tào tháo truyện, làm cách nào để tham gia sự kiện liên server phong hỏa liên thành, ban quản trị xin hướng dẫn chi tiết cách chuyển đổi tài khoản sang liên đấu server và tạo điều kiện cho những cuộc tranh tài và tham chiến từ các server.

tao-thao-truyen-phong-hoa

Game Tào Tháo cách chuyển đổi sang tài khoản liên server

Bước 1: Gamer đăng nhập tài khoản của mình vào máy chủ HBTH3 như cũ.

Bước 2: tại giao diện game tào tháo chọn chức năng “Chuyenserver”.

Bước 3: Chọn chuyển server

Ban tổ chức game tào tháo truyện chỉ chấp nhận các level từ 91 trở lên mới chuyển được tài khoản, bằng hữu nào chưa đủ thì nhanh nâng cấp level, thời gian đăng kí chuyển sang server phong hỏa liên thành chỉ diễn ra trong 5 ngày, xin lưu ý các bạn nhé, trạng thái quân phải ở chế độ chờ và phải thực hiện làm trống danh sách sư đồ, không được nhận thêm sư đồ mới.

Xin chúc bằng hữu chuyển đổi thành công, các bằng hữu nào chưa đạt đủ cấp độ hay mau chóng tăng cấp độ, ban tổ chức tào tháo truyện chỉ chấp nhận bằng hữu từ levvel 91 nhằm tạo chất lượng cho giải đấu liên server.

Ban quản trị tào tháo truyện