Tiếp Tục Bảng Vàng Vinh Danh Tháng 5

Thưa các vị thành chủ Tào Tháo Truyện kính mến,

nh Tranh vng

Sau một thời gian gằng co quyết liệt, Bảng vàng vinh danh đã kết nạp thêm một server thống nhất nữa: Server Chiến Trường Rực Lửa của game Tào Tháo Truyện. Ngày20/05/2014 sever  Chiến Trường Rực Lửa đã chính thức được thống nhất dưới tay Ngũ Bá Quốc

Tào Chúa Công xin gửi lời chúc mừng Ngũ Bá Quốc đã làm nên sự nghiệp của mình trong Tào Tháo Truyện. Cũng xin chúc mừng  Quốc vương Tào-A-Man của Ngũ Bá Quốc.

Tào Chúa Công Trân Trọng Thông Báo!