Tuyển binh lính tháng 4 cùng game tào tháo truyện

Các thành chủ thân mến, cuộc chinh chiến còn dài và để giúp sức thêm cho người chơi tào tháo truyện những cơ hội mới tuyển mộ thêm binh lính, btc game sẽ có các gói quân cho người chơi.

Chiêu mộ binh lính tào tháo truyện

Tuyển binh lính tháng 4 từ tào tháo truyện

1. Tiêu xu nhận quân

Tiêu xu nhận gói quân tương ứng, thành chủ tiêu xu càng nhiều sẽ nhận được gói quân càng mạnh.

2. Đổi hào lễ

Sự kiện áp dụng toàn máy chủ, thời gian từ 16:00 ngày 20-4 đến 16:00 ngày 23-4 trong game tào tháo truyện.

– Kết quả tổng điểm chiến công quân đoàn 1000 điểm trở lên, thành viên sẽ nhận được Lễ bao chiến công*1 (gồm: Rương vũ khí cao cấp 30*1, Rương mũ giáp cao cấp 30*1, Rương áo giáp cao cấp 30 *1, Rương thú cưỡi cao cấp 35*1);

– Kết quả tổng điểm chiến công  quân đoàn 5000 điểm trở lên, mỗi thành viên sẽ nhận được Lễ bao chiến công*1 (gồm: Rương vũ khí cao cấp 60*1, Rương mũ giáp cao cấp 50*1, Rương áo giáp cao cấp 50 *1, Rương thú cưỡi cao cấp 60*1);

– Kết quả tổng điểm chiến công quân đoàn 10000 điểm trở lên, mỗi thành viên sẽ nhận được Lễ bao chiến công*1 (gồm: Rương vũ khí cao cấp 80*1, Rương mũ giáp cao cấp 70*1, Rương áo giáp cao cấp 70 *1, Rương thú cưỡi cao cấp 80*1);

Lưu ý nhiệm vụ hoàn thành 1 lần duy nhất, làm rỗng thùng đồ trước khi nhận thưởng. Chúc các thành chủ tào tháo truyện thành công.