Tiêu xu nhận được vật phẩm Tào Tháo Truyện

Tiêu Xu Nhận Phẩm

minh-hoa-su-kien-thang-12* Thời gian : Từ ngày 26/03 đến ngày 30/03

* Nội dung : Trong thời gian hoạt động Tào Tháo Truyện, người chơi tiêu xu đạt mốc qui định sẽ được nhận các vật phẩm vô cùng giá trị như sau

Mốc tiêu xu Phần thưởng
1.000 vàng 5 Đại phúc thần phù
2.000 vàng 5 Khẩn cấp chiêu mộ lệnh
4.000 vàng 8 Đại luyện binh phù
8.000 vàng 12 Cao cấp thiên phong lệnh
10.000 vàng 4 Cao cấp chiến cổ
4 Cao cấp bát quái trận

Các mốc tiêu xu sẽ được tổng kết vào cuối ngày và được tính riêng theo từng ngày, phần thưởng sẽ được trao vào sáng sớm ngày hôm sau. Sang ngày mới mốc xu sẽ được tính lại từ đầu.

Quy tắc:

1. Mốc tiêu xu sẽ được tổng kết vào cuối ngày, và trao phần thưởng vào sáng sớm ngày hôm sau.

2. Mốc tiêu xu sẽ được làm mới và tính lại từ đầu vào ngày hôm sau.

3. Phải tiêu xu trong thời gian diễn ra sự kiện mới nhận được vật phẩm khuyến mại.

4. Thời gian bắt đầu sự kiện là 00:00 26/03 và kết thúc vào 23:59 30/03.

5. Các thành chủ chú ý dọn dẹp Bảo khố, nếu bảo khố đầy dẫn đến việc không nhận được vật phẩm chúng tôi sẽ không có hỗ trợ đền bù.a