Thống Nhất Giang Sơn để được Tặng Ngay Tào Tháo

Vậy là Tào Tháo Truyện đã mở thêm server liên đấu 2 mang tên Hỏa thiêu Xích Bích, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ae được cạnh tranh công bằng, kết giao bằng hữu, trải nghiệm nhiều thử thách hơn nữa, ngoài những phần thưởng khi chuyển server bình thường, chúng tôi mở thêm hoạt động “Thống nhất tặng Tào Tháo”, mời các ae cùng hưởng ứng tham gia.

Thống nhất giang sơn – Tặng ngay Tào Tháo

hao-van-doat-tao-thao-truyen

【Nội dung  hoạt động】

Trong thời gian hoạt động từ 26/1 – 2/2, Khi bạn hoạt động (1) bằng cách thống nhất 1 server phổ thông, Top 10 chiến công quốc gia thống nhất sẽ nhận được:

Top 1 chiến công: Danh tướng Tào Tháo*1, Bạc*10000

Top 2 chiến công: Danh tướng Tư Mã Ý*1, Bạc*5000

Top 3-10 chiến công: 1 bộ trang bị trác việt 70 cộng 10, Bạc*2000

Hoạt Động (2) Sau khi chuyển server thành công, theo thông lệ, top 100 chiến công của quốc gia thống nhất sẽ nhận được những phần thưởng hậu hĩnh như sau:

Top 1: thưởng 20000 vàng

Top 2-5: thưởng 5000 vàng

Top 6-10: thưởng 2000 vàng

Top 11-20: thưởng 1000 vàng

Top 21-35: thưởng 500 vàng

Top 36-100: thưởng 200 vàng

【Chú thích hoạt động hoạt động】

1. Hoạt động (1) lấy số liệu tại thời điểm thống nhất làm chuẩn để tổng kết BXH chiến công

2. Hoạt động (1) Phần thưởng hoạt động sẽ được phát trong 3 ngày làm việc kể từ sau khi chuyển server, vui lòng chuyển server kịp thời để nhận thưởng;

3. Hoạt động (2) sau khi chuyển server hệ thống tự động phát thưởng;

4. Vui lòng thanh lý hòm đồ, tránh trường hợp không nhận được thưởng.

*Lưu ý: Sau ngày 2/2 các máy chủ không thể thống nhất tại (M14, M15, M16, M17, M18) thì sẽ tự động chuyển sang máy chủ Hỏa Thiêu Xích Bích.

Các thành chủ tại các máy chủ này sẽ không nhận được danh hiệu (danh hiệu Bá Chủ) cũng như phần thưởng nào.

 Tào Chúa Công Trân trong thông báo!