Thăng cấp trang bị – Theo đuổi mơ ước

Con đường chinh phục thế giới chiến trận trong game Tào Tháo Truyện vẫn còn dài, còn nhiều gian nan thử thách. Bạn cần một đội quân dũng cảm, cần những vị tướng thiện chiến, và bên cạnh đó còn cần phải trang bị cho mình những vũ khí mạnh mẽ. hiểu được điều đó, Tào Chúa Công tổ chức sự kiện thăng cấp trang bị, nhằm giúp quý thành chủ phần nào thực hiện được ước mơ thống nhất thiên hạ trong Tào Tháo Truyện

Sự Kiện Thăng Cấp Trang Bị Tào Tháo Truyện

Thời gian: 9/9/2014 – 12/9/2014

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi các thành chủ nạp vàng vào game tào tháo truyện, số vàng sẽ được tổng kết lại vào ngày cuối cùng của sự kiện. Sau đây là số vàng mốc và phần thưởng tương ứng mà các thành chủ có thể nhận được.

Mốc vàng Phần thưởng
30.000 vàng Bá Vương Thương ( cấp 75 ) +10 Trác việt
Tử Kim Khôi ( cấp 70 ) +10 Trác việt
Tử Kim Khải ( cấp 68 ) +10 Trác việt
Đại Uyển Mã ( cấp 66 ) +10 Trác việt
45.000 vàng Bá Vương Thương ( cấp 75 ) + 20 Trác việt
Tử Kim Khôi ( cấp 70 ) +20 Trác việt
Tử Kim Khải ( cấp 68 ) + 20 Trác việt
Đại Uyển Mã ( cấp 66 ) + 20 Trác việt
60.000 vàng 2 Bá Vương Thương ( cấp 75 ) +25 Trác việt
2 Tử Kim Khôi ( cấp 70 ) + 25 Trác việt
2 Tử Kim Khải ( cấp 68 ) + 25 Trác việt
2 Đại Uyển Mã ( cấp 66 ) +25 Trác việt

Và một mốc đặc biệt:

75.000 vàng 1 Bá Vương Thương ( cấp 75 )+25 Trác việt
1 Tử Kim Khôi ( cấp 70) )+25 Trác việt
1 Tử Kim Khải ( cấp 68) )+25 Trác việt
1 Đại uyển Mã ( cấp 66 ) )+25 Trác việt
Xích thố ( cấp 95 ) + 30 Trác việt

 

Chú ý:

  1. Tổng số vàng nạp vào game tào tháo truyện sẽ được tổng kết vào 23:59 ngày 12/09/2014 và phần thưởng sẽ được trao vào ngay sáng ngày hôm sau, tức ngày 13/09/2014
  2. Các thành chủ lưu ý, khi các thành chủ nạp đạt mốc sẽ chỉ được nhận phần thưởng ở mốc tương ứng. ( Ví dụ: Thành chủ A nạp đạt mốc 45.000 xu sẽ chỉ được nhận phần thưởng ở mốc 45.000 ).
  3. Vui lòng kiểm tra hành trang, nếu không đủ không gian để nhận quà sẽ không được đền bù.

Tào Chúa Công Trân trọng thông báo!