Thần tướng lễ bao

Chào mừng máy chủ Đổng Trác khai mở 10:10 sáng nay. Tào Tháo Truyện cũng mở ra lễ bao thần tướng cho các thành chủ khi tham gia máy chủ mới nhé!

Lễ Bao Thần Tướng

Thời gian: 10:10’ ngày 29/05/2014 đến 10:10’ ngày 30/05/2014

Phạm vi áp dụng: chỉ áp dụng cho máy chủ mới Đổng Trác
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các thành chủ nạp đạt mốc 3000 xu sẽ nhận được 1 lễ bao kim cương. ( ví dụ: nạp 6000 xu sẽ nhận được 2 lễ bao kim cương ). Tổng số vàng sẽ được tổng hợp vào 10:10’ ngày 30/05/2014 và phần thưởng sẽ được trao ngay sau đó.
Chi tiết:

  1. Tổng số vàng sẽ được tổng kết vào 10:10’ ngày 30/05/2014, và phần thưởng sẽ được trao ngay sau đó.
  2. Chỉ tính tổng số xu trong thời gian diễn ra sự kiện, bắt đầu từ 10:10’ ngày 29/05/2014 đến 10:10’ ngày 30/05/2014.
  3. Các thành chủ chú ý dọn dẹp bảo khố, nếu bảo khố đấy dẫn đến việc không chứa được vật phẩm sẽ không nhận được đền bù.

Tào Chúa Công Kính báo!