Thần mã trao tay – Trảm ngay 6 tướng

Ngựa Xích Thố không phải là một con ngựa bình thường, đây là con ngựa nổi tiếng nhất trong Tam Quốc. Ngựa Xích Thố ban đầu của Đổng Trác, sau đó Đổng Trác tặng lại cho Lã Bố để có được sự phục vụ của Lã Bố. Theo tích thì con ngựa này dài một trượng, cao tám thước, màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng. Lúc Lã Bố chết, nó được Tào Tháo cho người chăm sóc, sau trao lại cho Quan Vũ. Một tích mà ai cũng bít trong tam quốc Chí đó là Quan Vũ cưỡi ngựa Xích Thố qua năm cửa ải chém sáu tướng. Khi Quan Vũ mất đi thì nó cũng mất theo ông, người đời có một bài thơ để lại như sau:

Ngàn dặm mù bay tịt nẻo xa
Trèo non vượt nước khéo xông pha
Chặt đứt dây cương rung chuông ngọc
Rồng đỏ trên trời hẳn mới sa

Nay để tri ân với các tướng lĩnh của các thành chủ, Tào Chúa Công xin gửi tặng tới quý thành chủ cơ hội để sở hữu Vua của các Chiến Mã “ Xích Thố ” và thanh long yển nguyệt đao này.

TẶNG THẦN MÃ VÀ THANH LONG ĐAO

tao-thao-truyen-than-ma-trao-tay

Thời gian: 17/7/2014 đến 21/7/2014

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các thành chủ nạp vào game tào tháo truyện đạt mốc sau đây sẽ nhận được phần thưởng là Ngựa Xích Thố và Thanh Long Yển Nguyệt Đao ( vũ khí của Quan Vũ ).

tao-thao-truyen-than-ma-trao-tay-tram-tuong

Mốc xu Phần thưởng
40.000 1 Ngựa Xích Thố – Trác Việt
60.000 1 Ngựa Xích Thố – Trác Việt
1 Thanh Long Yển Nguyệt Đao – Trác Việt

Chú ý:

  1. Chỉ tính số vàng nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
  2. Các thành chủ sẽ nhận được phần thưởng ở mốc xu cao nhất. ( Ví dụ: khi đạt mốc 60.000 xu các thành chủ sẽ nhận được 1 Ngựa Xích Thố và 1 Thanh Long Yển Nguyệt Đao )
  3. Tổng sô xu sẽ được tổng kết vào 23:59:59’ ngày 21/7/2014 và phần thưởng sẽ được trao vào sáng ngày 22/7/2014.
  4. Mọi thông tin thắc mắc, các thành chủ có thể liên hệ với số HOTLINE trên trang chủ để được hỗ trợ sớm nhất.

 

Ai sẽ sở hữu thần mã và thanh Thanh long Yểm Nguyệt Đao Huyền thoại, ai sẽ là anh hùng qua ải chém 6 tướng uy vũ như Quan Công?

Tào Chúa Công Trân trọng thông báo!