Thần Khí – Thần Mã Tặng Anh Hùng

Ngàn dặm mù bay tịt nẻo xa
Trèo non vượt nước khéo xông pha
Chặt đứt dây cương rung chuông ngọc
Rồng đỏ trên trời hẳn mới sa

Ngựa Xích Thố là một con ngựa nổi tiếng nhất trong Tam Quốc. Ngựa Xích Thố ban đầu của Đổng Trác, sau đó Đổng Trác tặng lại cho Lã Bố để có được sự phục vụ của Lã Bố. Con ngựa này dài một trượng, cao tám thước, màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng. Lúc Lã Bố chết, nó được Tào Tháo cho người chăm sóc, sau trao lại cho Quan Công (Quan Vũ). Quan Vũ cưỡi ngựa Xích Thố qua năm cửa ải chém sáu tướng. Khi Quan Công mất thì nó cũng mất theo ông

TIÊU XU NHẬN THẦN KHÍ

Thời gian: 24/7/2014 đến 27/7/2014

tao-thao-truyen-than-ma-trao-tay

Nội dung:

Nay để tri ân với các tướng lĩnh của các thành chủ, Tào Chúa Công xin gửi tặng tới quý thành chủ cơ hội để sở hữu Vua của các Chiến Mã “ Xích Thố ” này.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các thành chủ tiêu 50000 xu sẽ nhận được phần thưởng là Ngựa Xích Thố và Thanh Long Yển Nguyệt Đao ( vũ khí của Quan Vũ ).

tao-thao-truyen-than-ma-trao-tay-tram-tuong

Chú ý:

  1. Chỉ tính số xu tiêu trong thời gian diễn ra sự kiện.
  2. Xu sẽ được tổng kết vào 23:59:59’ ngày 27/7/2014 và phần thưởng sẽ được trao vào sáng ngày 28/7/2014.

 

Tào chúa công trân trọng thông báo!