Thần Khí Tặng Anh Hùng

Nạp vàng vào Tào Tháo Truyện – nhận ngay thần khí tương ứng

Thời gian: 12/06/2014 – 17/06/2014

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi các thành chủ nạp vàng vào game, số vàng sẽ được tổng kết lại vào ngày cuối cùng của sự kiện. Sau đây là số vàng mốc và phần thưởng tương ứng mà các thành chủ có thể nhận được.

Mộc vàng Phần thưởng
28000 vàng Bá Vương Thương ( cấp 75 ) +10 Trác việt
Tử Kim Khôi ( cấp 70 ) +10 Trác việt
Tử Kim Khải ( cấp 68 ) +10 Trác việt
Đại Uyển Mã ( cấp 66 ) +10 Trác việt
40000 vàng Bá Vương Thương ( cấp 75 ) + 20 Trác việt
Tử Kim Khôi ( cấp 70 ) +20 Trác việt
Tử Kim Khải ( cấp 68 ) + 20 Trác việt
Đại Uyển Mã ( cấp 66 ) + 20 Trác việt
55000 vàng 2 Bá Vương Thương ( cấp 75 ) +25 Trác việt
2 Tử Kim Khôi ( cấp 70 ) + 25 Trác việt
2 Tử Kim Khải ( cấp 68 ) + 25 Trác việt
2 Đại Uyển Mã ( cấp 66 ) +25 Trác việt

Chú ý:

  1. Tổng số vàng nạp vào game sẽ được tổng kết vào 23:59 ngày 17/06/2014 và phần thưởng sẽ được trao vào ngay sáng ngày hôm sau, tức ngày 18/06/2014
  2. Các thành chủ lưu ý, khi các thành chủ nạp đạt mốc sẽ chỉ được nhận phần thưởng ở mốc tương ứng. ( Ví dụ: Thành chủ A nạp đạt mốc 40.000 xu sẽ chỉ được nhận phần thưởng ở mốc 40.000 ).
  3. Vui lòng kiểm tra hành trang, nếu không đủ không gian để nhận quà sẽ không được đền bù.

Tào Chúa Công Trân trọng thông báo!