Thần khí tặng anh hùng Tháng 5 cho Server Thái Sử Từ

Một sự kiện đặc biệt dành cho server mới Thái Sử Từ, Tào Tháo Truyện quyết định tặng thần khí cho các anh hùng khi nạp xu theo mốc sự kiện tương ứng. Các thành chủ đã sẵn sàng chưa nào!

Sự kiện Thần khí tặng anh hùng

Thời gian: 27/05/2014 – 30/05/2014.

Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng cho máy chủ mới Thái Sử Từ.

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi các thành chủ game Tào Tháo Truyện nạp vàng vào game, số vàng sẽ được tổng kết lại vào ngày cuối cùng của sự kiện. Sau đây là số vàng mốc và phần thưởng tương ứng mà các thành chủ có thể nhận được.

Mốc xu Phần thưởng
4.000 vàng 1 Bộ trang bị Linh Mãng, bao gồm:
–          1 Linh Mãng Kiếm. (Cấp 35)
–          1 Linh Mãng Khôi. (Cấp 35)
–          1 Linh Mãng Chiến Giáp. (Cấp 35)
–          1 Linh Mãng Li. (Cấp 35)
6.000 vàng 2 Bộ trang bị Linh Mãng, bao gồm:
–          2 Linh Mãng Kiếm. (Cấp 35)
–          2 Linh Mãng Khôi. (Cấp 35)
–          2 Linh Mãng Chiến Giáp. (Cấp 35)
–          2 Linh Mãng Li. (Cấp 35)
8.000 vàng 1 Bộ trang bị trác việt cấp 5x, bao gồm:
–          1 Bích Thủy Kiếm. (Cấp 50)
–          1 Hoàng Kim Khôi. (Cấp 58)
–          1 Hoàng Kim Khải. (Cấp 56)
–          1 Hoàng Phiêu Mã. (Cấp 49)
10.000 vàng 2 Bộ trang bị trác việt cấp 5x, bao gồm:
–          2 Bích Thủy Kiếm. (Cấp 50)
–          2 Hoàng Kim Khôi. (Cấp 58)
–          2 Hoàng Kim Khải. (Cấp 56)
–          2 Hoàng Phiêu Mã. (Cấp 49)

Chú ý:

  1. Tổng số vàng nạp vào game sẽ được tổng kết vào 23:59 ngày 30/05/2014 và phần thưởng sẽ được trao vào ngay sáng ngày hôm sau, tức ngày 31/05/2014
  2. Các thành chủ lưu ý, khi các thành chủ nạp đạt mốc sẽ chỉ được nhận phần thưởng ở mốc tương ứng. ( Ví dụ: Thành chủ A nạp đạt mốc 10.000 xu sẽ chỉ được nhận phần thưởng ở mốc 10.000 ).
  3. Chỉ áp dụng cho máy chủ Thái Sử Từ game Tào Tháo Truyện.
  4. Vui lòng kiểm tra hành trang, nếu không đủ không gian để nhận quà sẽ không được đền bù.

Tào Chúa Công Trân trọng thông báo