Thần binh lợi khí

Chào đón máy chủ mới Đổng Trác, Tào Chúa Công ra mắt sự kiện thần binh lợi khí cho các máy chủ còn lại. Hãy nhanh tay sở hữu cho mình những món thần binh có 1 không 2 này nhé!

SỰ KIỆN THẦN BINH LỢI KHÍ

Thời gian: 27/05/2014 – 30/05/2014

Phạm vi áp dụng:

Dành cho tất cả các cụm máy chủ game Tào Tháo Truyện, trừ máy chủ mới Thái Sử Từ và Đổng Trác.

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi các thành chủ nạp vàng vào game, số vàng sẽ được tổng kết lại vào ngày cuối cùng của sự kiện. Sau đây là số vàng mốc và phần thưởng tương ứng mà các thành chủ có thể nhận được.

Mộc vàng Phần thưởng
8.000 Vàng 1 Bộ Trang bị thường Trác việt cấp 6x
·         Phá Thiên chùy ( cấp 60 )
·         Hoàng kim khôi ( cấp 58 )
·         Hoàng kim khải ( cấp 56 )
·         Đại Uyển mã ( cấp 66 )
16.000 Vàng 1 Bộ Trang bị Đằng Xà
·         Đằng Xà Bảo kiếm ( cấp 70 )
·         Đằng Xà Vân khôi ( cấp 70 )
·         Đằng Xà Tinh giáp ( cấp 70 )
·         Đằng Xà Tuấn Mã ( cấp 70 )
28.000 Vàng 2 Bộ Trang bị Đằng Xà
·         Đằng Xà Bảo kiếm ( cấp 70 )
·         Đằng Xà Vân khôi ( cấp 70 )
·         Đằng Xà Tinh giáp ( cấp 70 )
·         Đằng Xà Tuấn Mã ( cấp 70 )
40.000 Vàng 3 Bộ Trang bị Đằng Xà
·         Đằng Xà Bảo kiếm ( cấp 70 )
·         Đằng Xà Vân khôi ( cấp 70 )
·         Đằng Xà Tinh giáp ( cấp 70 )
·         Đằng Xà Tuấn Mã ( cấp 70 )

 

Đặc biệt:
Khi kết thúc sự kiện, thành chủ nào có số vàng nạp cao nhất liên sever Tào Tháo Truyện sẽ lập tức nhận được vũ khí “Long Đản Thương” cấp 85.

Untitled

Chú ý:

  1. Tổng số vàng nạp vào game sẽ được tổng kết vào 23:59 ngày 30/05/2014 và phần thưởng sẽ được trao vào ngay sáng ngày hôm sau, tức ngày 31/05/2014
  2. Các thành chủ lưu ý, khi các thành chủ nạp đạt mốc sẽ chỉ được nhận phần thưởng ở mốc tương ứng. ( Ví dụ: Thành chủ A nạp đạt mốc 40.000 xu sẽ chỉ được nhận phần thưởng ở mốc 40.000 ).
  3. Thành chủ nào có số vàng nạp vào lớn nhất liên sever sẽ nhận được vũ khí “Long Đản Thương”. Thông tin về thành chủ và số vàng sẽ được cập nhập theo ngày trên bảng công cáo trong game, để các thành chủ tiện theo dõi và tham gia sự kiện.
  4. Chỉ áp dụng cho các cụm máy chủ cũ, không áp dụng với 2 cụm máy chủ mới Thái Sử Từ và Đổng Trác.
  5. Vui lòng kiểm tra hành trang, nếu không đủ không gian để nhận quà sẽ không được đền bù.

Tào Chúa Công Trân trọng thông báo