Tào tháo truyện ưu đãi nạp thẻ

Khi bạn chơi game tào tháo truyện sẽ có suy nghĩ là thích chơi game miễn phí, biết được điều này BTC game tung ra sự kiện nạp thẻ lần đầu và sẽ tặng quà cho các game thủ nạp thẻ lần đầu tiên vào game.

Event nạp thẻ lần đầu

Tào Tháo truyện nạp thẻ lần đầu

BTC tào tháo truyện sẽ áp dụng sự kiện nạp thẻ lần đầu duy trì vĩnh viễn tức là mọi game thủ chưa nạp thẻ có thể tham gia sự kiện này.

Quy chế hoạt động của sự kiện:

– Người chơi nạp đủ 40 vàng thì mới tham gia sự kiện
–  Đạt điều kiện hoạt động vào hoạt động để nhận thưởng

Trong thời gian hoạt động, nạp đủ 40 vàng trong game tào tháo sẽ nhận Thiên phong lệnh cao cấp*1,  Chiêu mộ lệnh*3, Đại luyện binh phù*1, Đại phúc thần phù*1, Lao dịch lệnh*3, Lỗ Công đồ sách*3.

Sự kiện áp dụng cho toàn server game tào tháo truyện và không giới hạn thời gian, nếu game thủ nào chưa nạp hãy tranh thủ nạp thẻ để nhận thường ngay nào !