Tào Tháo truyện tuyển mộ binh mã tháng 3

Tin mới ! Trong cuộc trường chinh và chiến đấu đã có biết bao nhiêu anh hùng đã nằm lại xa trường, nhằm bổ sung thêm binh lực cho các thành chủ, BQT tào tháo truyện tổ chức tuyển mộ binh mã trong tháng 3.

 

Chiêu mộ binh lính của game tào tháo trong tháng 3

game-tao-thao-truyen-khao-sat

Các gói hỗ trợ sẽ tùy theo mốc kim nguyên bảo như 1000xu, 3000xu, 4000xu, 5000xu và 10000xu  mà quý thành chủ nạp vào trong game tào tháo. Nạp càng cao nhận binh lính càng lớn, nội dung cụ thể như sau:

 

Mức tiêu xu

Chiêu Binh Tuyển Mã

Các máy chủ

1.000 xu

1000 Cân vệ binh

1000 Nỏ kỵ binh

1000 Kiêu kỵ binh

500 Đẩu thạch xa

3.000 xu

1500 Cận vê binh

1500 Nỏ kỵ binh

1500 Kiêu kỵ binh

1000 Đẩu thạch xa

4.000 xu

6000 Cận vê binh

4000 Đẩu thạch xa

5.000 xu

6000 Kiêu kỵ binh

4000 Đẩu thạch xa

10.000 xu

15000 Kiêu kỵ binh

5000 Đẩu thạch xa

Hãy nâng cao mức binh lính của mình để tranh đấu nơi xa trường và giành thế chủ động hơn.

Với mốc 10000xu khi tiêu tốn các vị thành chủ sẽ nhận được mốc quân cao nhất và các gói khác sẽ không nhận được, xin lưu ý.

Chúc các vị thành chủ chơi game vui vẻ và luôn ủng hộ game tào tháo truyện.