Tào Tháo Truyện thân tặng hào lễ

Người chơi tào tháo truyện sẽ được BTC game thân tặng một số hào lễ cho người chơi và cùng đăng nhập tham gia các sự kiện mới nhất từ game như sự kiện khăn vàng, sự kiện độc lập…

Mừng ngày độc lập và tặng hào lễ game tào tháo truyện

thong-nhat-thien-ha-tao-thao-truyen

1. Sự Kiện Khăn Vàng

Sự kiện game tào tháo diễn ra từ 16:00 ngày 1-8 đến 16:00 ngày 3-8-2015. Trong thời gian diễn ra, người chơi đánh giặc và chiếm khăn vàng, sau đó dùng 2000 khăn vàng đổi được 1 Lễ bao Cách mạng.

Trong Lễ bao Cách Mạng mở ra ngẫu nhiêu nhận được 1 trong các đạo cụ:Miễn chiến bài, Huyền thưởng lệnh, Tướng thần hồn, Cửu chuyển kim đan, Trống trận cao cấp, Bát trận đồ cao cấp. Người chơi giết giặc Hoàng Cân để nhận khăn vàng.

2. Ngày độc lập

Diễn ra trong khoảng thời gian từ 16:00 ngày 4-8 đến 16:00 ngày 6-8-2015. Người chơi đăng nhập game  nhận được 1 Lễ bao Thắng lợi. Trong Lễ bao Thắng lợi nhận được : Bát trận đồ cao cấp, Thiên phong lệnh, Chiêu tài tiến bảo, Mưa thuận gió hòa, Hoạt huyết đan, 100 vàng, 100 bạc, Trống trận cao cấp…

* Lưu ý người chơi game tào tháo level <30 không thể tham gia nhiệm vụ

– Chiêu tài tiến bảo tăng 100% sản lượng đồng phong địa, duy trì 4 ngày

– Mưa thuận gió hòa tăng 100% sản lượng lương thực phong địa, duy trì 4 ngày

Tham gia ngay vào sự kiện tào tháo truyện và chờ đợi cơ hội ngẫu nhiên với quà tặng từ game, chúc các bạn nhận nhiều quà tặng.