Tào tháo truyện server Khương Duy – Giang sơn thống nhất

Tào Tháo Truyện xin thông báo đến các bằng hữu, đặc biệt là ở server M3 Khương Duy

Mong muốn tn sớm để họp mặt anh tài trên các sver, cách đây ít giờ, qv Thiên Thạch là ThanCong cùng 1 số ae là MèoCon, Vũ, Cô út, BeTon đã cùng nhau hành quân kéo đến tiêu diệt Hiến Đế, nhưng có một vấn đề nhỏ khi Hán up ra châu Nam tân nhưng Vqv đã ra thu và chặn đứng âm mưu đó  nên chỉ xem được đến h này

Dường như trận đấu đã được an bài từ lúc này 🙂

uplen1228-M3000191

Không còn nhiều hi vọng, Hiến đế vớt vát những phút còn lại ở Server M3 – Tào Tháo Truyện

Nhưng dường như không thể, Hiến đế đã không còn quân chi viện, đành để Qv thiên thạch thống nhất giang sơn 3t ở server M3 🙂

Hình ảnh vui khi lửa chưa tàn

Những chiến báo tin mừng

Dành cho bá chủ tiếp theo báo hiệu một màu xanh bình yên

Game Tào Tháo Truyện xin Chúc mừng anh em Server M3 và qv ThanCong. Một kết cục vui dành cho những ae đã vào sinh ra tử làm nên một trang sử mới cho server M3 – Tào Tháo Truyện. Điều gì sẽ chờ đón Server M3 tiếp theo, những thử thách nào sẽ đến với qv ThanCong. Hãy tạm gác điều đó mà hãy vui lên nhé M3, thống nhất giang sơn vui vẻ nhé các bằng hữu!

Còn bạn thì sao, bạn đã thống nhất giang sơn với Tào Tháo Truyện chưa?