Tào Tháo Truyện khai mở Sever Bàng Thống

Xin thông báo đến quý thành chủ thân mến của Tao Thao Truyen !

KHAI MỞ SERVER BÀNG THỐNG

10h:10 NGÀY 27/03

bang thong minh hoaTào chúa công xin hoan hỉ thông báo khai thêm một vùng đất mới, một cơ hội mới để các thành chủ tranh tài lập ngôi Đế vương bình thiên hạ. Thể theo đó server mới Bàng Thống sẽ được ra mắt trong thời gian tới cùng chuỗi sự kiện.

Nạp thẻ tặng 100% Bạc

* Thời gian: 27/03– 16:00 ngày 31/03

* Nội Dung: Trong thời gian hoạt động, thành chủ khi nạp thành công bất kỳ thẻ mệnh giá nào sẽ lập tức nhận được 100% Bạc.

* Phần thưởng:

Nạp 1 vàng tặng 1 bạc.

* Đua cấp nhận quà ( cấp 60 )

* Thời gian : 27/03 – 16:00 31/03

* Nội Dung : Trong thời gian hoạt động, khi thành chủ đạt tới cấp 60 sẽ nhận được phần thưởng lễ bao

–  Lễ bao có hạn ( gồm 200 lễ bao cho 200 người đầu tiên đạt cấp 60 )

– Mỗi thành chủ chỉ được nhận phần thưởng lễ bao 1 lần.

* Đua cấp nhận quà ( cấp 80 )

* Thời gian : 27/03 – 16:00 ngày  31/03

* Nội dung : Thành chủ đạt cấp độ 80 sẽ được nhận phần thưởng lễ bao tương ứng, thành chủ đạp cấp độ 80 đầu tiên của máy chủ sẽ

được nhận 1 lễ bao kim cương, thành chủ đạp cấp độ 80 thứ 2 đến 15 sẽ nhận được 1 lễ bao hoàng kim.

* Xếp hạng danh vọng

* Thời gian : 27/03 – 16:00 ngày 31/03

* Nội Dung :

Trong thời gian hoạt động, các thành chủ hay nhanh chóng gia tăng cấp độ, danh vọng và chiến lực của bản thân, hết thời gian top 10

thành chủ đứng đầu sẽ nhận được nhiều phần thưởng phong phú .

Trân trọng thông báo !