Tào tháo truyện chiêu mộ binh lính tháng 4

Cuộc trường chinh chinh phục thế giới game tào tháo truyện còn rất nhiều chông gai, BTC tào tháo truyện sẽ bổ sung thêm binh lực và trợ sức cho game thủ bằng gói binh lính tháng 4.

Tuyển binh lính tháng 4 từ tào tháo truyện

Chiêu mộ binh lính từ game tào tháo truyện

Trong thời gian từ 04/04 – 07/04/2015 quý thành chủ tào tháo truyện nạp xu đạt mốc sẽ nhận được các gói quân tương ứng, nạp càng nhiều binh lính càng thiện chiến.

Mức tiêu xu

Chiêu Binh Tuyển Mã

Các máy chủ

1.000 xu

1000 Cân vệ binh

1000 Nỏ kỵ binh

1000 Kiêu kỵ binh

500 Đẩu thạch xa

3.000 xu

1500 Cận vê binh

1500 Nỏ kỵ binh

1500 Kiêu kỵ binh

1000 Đẩu thạch xa

4.000 xu

6000 Cận vê binh

4000 Đẩu thạch xa

5.000 xu

6000 Kiêu kỵ binh

4000 Đẩu thạch xa

10.000 xu

15000 Kiêu kỵ binh

5000 Đẩu thạch xa

Lưu ý rằng mốc tiêu xu sẽ được reset vào mỗi sáng và mỗi phần thưởng sẽ được tổng kết cuối ngày và bổ sung vào sáng hôm sau cho các thành chủ.

Một lần nữa Tào chúa công chúc quý game thủ chơi game thành công và nhớ ủng hộ game các lần sau.