Tào Tháo truyện chiêu mộ anh hùng 17/09 – 19/09

Xin chào các thành chủ !

Cuộc chiến trong game Tào Tháo truyện vẫn diễn ra vô cùng hấp dẫn và ác liệt, biết bao nhiêu quân trung thành đã nằm lại chiến trường. Trước tình cảnh thiếu thốn quân và nhằm qua tăng thêm sức mạnh cho các thành chủ, Tào chúa công đã quyết định hỗ trợ những binh lính thiện chiến và  đầy dũng mãnh.

 

Game Tào Tháo chiêu mộ anh hùng nghĩa sĩ

game-tao-thao-truyen-1

Nội dung như sau:

Thời gian: 17/09 – 19/09/2014

Khi mức xu tiêu tốn đạt mốc sẽ nhận được những gói quân tương ứng.

 

Mức Xu Tiêu Chiêu Binh Tuyển Mã
1.000 xu 1000 Cân vệ binh
1000 Nỏ kỵ binh
1000 Kiêu kỵ binh
500 Đẩu thạch xa
3.000 xu 1500 Cận vê binh
1500 Nỏ kỵ binh
1500 Kiêu kỵ binh
1000 Đẩu thạch xa
4.000 xu 6000 Cận vê binh
4000 Đẩu thạch xa
5.000 xu 6000 Kiêu kỵ binh
4000 Đẩu thạch xa
10.000 xu 15000 Kiêu kỵ binh
5000 Đẩu thạch xa

Chú ý: 

– Các mốc tiêu xu sẽ được làm mới vào đầu giờ sáng ngày hôm sau và chúng tôi sẽ chỉ tính mốc xu các thành chủ tiêu cao nhất để nhận gói quân tương ứng với mốc xu đó.

Ví dụ: các thành chủ tiêu đạt mốc cao nhất 10.000 xu sẽ chỉ nhận được gói quân tương ứng và không nhận được các gói quân khác.

Tào chúa công sẽ trao phần thưởng gói quân sẽ được tổng kết vào cuối mỗi ngày và được trao vào đầu giờ sáng ngày hôm sau.

Hãy cùng nhau thu thập nhưng gói quân tương ứng với sức lực của chính mình, thời gian chỉ có 2 ngày để các thành chủ thu thập thêm quân chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Chúc các thành chủ thành công và nhớ ủng hộ các sự kiện lần sau của Tào Tháo truyện.

Tào chúa công kính báo.