Tào tháo truyện chào đón máy chủ Dương Châu

Các thành chủ thân mến ! sau khi khai mở server Thành Đô, ngay lập tức BTC tào tháo truyện tiếp tục ra mắt người chơi thêm server Dương Châu và đi kèm là đua top vô cùng thú vị.

Máy chủ dương châu tào tháo truyện

Server dương châu tào tháo truyện

Thời gian khai mở máy chủ Dương Châu chính thức: 10:10 ngày 15/06/2015.

Trong máy chủ mới sau thời gian khai mở sẽ có các sự kiện sau:

1. Nạp thẻ tặng quà

Thời gian từ 11:00 ngày 15-06-2015 đến 16h ngày 20-06-2015. Nạp thẻ nhận được bạc với nạp 1 vàng tặng 1 bạc

2. Chiếm lĩnh tài nguyên

Người chơi game tào tháo chiếm lĩnh 2 điểm tài nguyên cấp 2 trở lên có cơ may nhận quà.

Giá trị quà tặng: Đồng*30000, Thực*30000, Tài thần phù*1, Thần nông phù*1, Đồn điền lệnh*1, Thông thương lệnh*1

3. Nhận bảo rương

Đăng nhập vào tài khoản mỗi ngày nhận 1 lễ bao kinh hỉ, trong đó có đạo cụ và nguyên liệu.

4. Đăng nhập nhận quà

Mỗi ngày người chơi tào tháo truyện đăng nhập để nhận quà, mỗi ngày 1 lần. Giá trị như sau:

Ngày 1: Đồng*1000, Thực*3000, Lao dịch lệnh*1

Ngày 2: 1 Rương vũ khí cấp 30, 1 Rương giáp cấp 30, Lao dịch lệnh*1, Lỗ công đồ sách*1, Chiêu mộ lệnh*1

Ngày 3: Rương mũ cấp 30, 1 Rương thú cưỡi cấp 35, Đồng*10000, Thực*30000, Cao cấp binh thư*1, Tinh kỳ*2

Ngày 4: Kinh hỉ bảo rương*1

Ngày 5: Kinh hỉ bảo rương*1

Ngày 6: Kinh hỉ bảo rương*1

Ngày 7: Kinh hỉ bảo rương*1

Kính chúc người chơi game tào tháo truyện chơi game vui vẻ và khám phá server mới Dương Châu.