Tào chúa công Chiêu Binh Tuyển Mã

Chư vị thành chủ thân mến,

Cuối năm đã về, cũng là thời điểm Chiến trường đang trong hồi gay cấn, không biết bao nhiêu sinh mạng của các binh lính trung thành đã hy sinh vì quân chủ của họ. Nhưng cuộc chiến chưa bao giờ đi đến hồi kết, và giờ đây các thành chủ cần nhiều hơn những chiến binh những dũng sỹ thiện chiến để dành chiến thắng trong trận chiến cam go. Tào chúa công sẽ đưa ra các gói quân để giúp sức cho các thành chủ trong đợt này.

Chiêu Binh Tuyển Mã tháng 12

Thời gian: 27/12 – 30/12/2014

chinh-chien-tao-thao-truyen

Nội Dung:

Khi các thành chủ tiêu xu đạt mốc sẽ nhận được các gói quân tương ứng:

Mức tiêu xu

Chiêu Binh Tuyển Mã

Máy chủ Hùng Bá 3

Các máy chủ còn lại

1.000 xu

1600 Cân vệ binh

1000 Cân vệ binh

1600 Nỏ kỵ binh

1000 Nỏ kỵ binh

1600 Kiêu kỵ binh

1000 Kiêu kỵ binh

800 Đẩu thạch xa

500 Đẩu thạch xa

3.000 xu

4000 Cận vê binh

1500 Cận vê binh

4000 Nỏ kỵ binh

1500 Nỏ kỵ binh

4000 Kiêu kỵ binh

1500 Kiêu kỵ binh

2400 Đẩu thạch xa

1000 Đẩu thạch xa

4.000 xu

12000 Cận vê binh

6000 Cận vê binh

4000 Đẩu thạch xa

4000 Đẩu thạch xa

5.000 xu

12000 Kiêu kỵ binh

6000 Kiêu kỵ binh

4000 Đẩu thạch xa

4000 Đẩu thạch xa

10.000 xu

26000 Kiêu kỵ binh

15000 Kiêu kỵ binh

6000 Đẩu thạch xa

5000 Đẩu thạch xa

Chú ý: 

– Các mốc tiêu xu sẽ được làm mới vào đầu giờ sáng ngày hôm sau và chúng tôi sẽ chỉ tính mốc xu các thành chủ tiêu cao nhất để nhận gói quân tương ứng với mốc xu đó.

Ví dụ: các thành chủ tiêu đạt mốc cao nhất 10.000 xu sẽ chỉ nhận được gói quân tương ứng và không nhận được các gói quân khác.

– Phần thưởng gói quân sẽ được tổng kết vào cuối mỗi ngày và được trao vào đầu giờ sáng ngày hôm sau.

Trân Trọng Thông Báo!