Sự kiện Vàng Chất Đầy Kho Lần 2

Sự kiện Vàng Chất Đầy Kho

Nội dung:

Nhờ sự lớn mạnh của quốc gia, biên cương được yên bình nên dân chúng được sống trong hạnh phúc yên bình. Năm nay may mắn mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa đã khiến cho bàn dân thiên hạ khắp nơi đều phú quý sung túc. Triều đình khởi sắc và quốc khố dư giả nên Hoàng Đế quyết định tăng cao bổng lộc cho toàn bộ quan viên trăm họ để nâng cao uy thế của vương triều.

image001

Nay Hoàng Đế quyết định:

Các Thành Chủ kính mến!

Nhờ sự lớn mạnh của quốc gia, biên cương được yên bình nên dân chúng được sống trong hạnh phúc yên bình. Năm nay may mắn mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa đã khiến cho bàn dân thiên hạ khắp nơi đều phú quý sung túc. Triều đình khởi sắc và quốc khố dư giả nên Tào Chúa Công quyết định tăng cao bổng lộc cho toàn bộ quan viên trăm họ để nâng cao uy thế của vương triều.

Nội Dung:

Khuyến mại 30% khi nạp vàng

Thời gian: Thời gian: từ 00:00’ ngày 22 tháng 4 đến 23:59’ ngày 22 tháng 4.

Nhận khuyến mại: Toàn bộ 30% khuyến mại sẽ được tổng kết và gửi tới thành trì của các thành chủ trong sáng 23/04/2014

Trân trọng thông báo!

BQT Tào Tháo Truyện!

Các thành chủ có thể tải game Tào Tháo Truyện cho android và IOS tại đây!