[Sự Kiện] Thần Tướng Mật Lục

Quý vị thành chủ game Tào Tháo Truyện thân mến!

Mỗi trận chiến để có thể dành được chiến thắng đều cần có phải có một chiến lược hoàn hảo. Để giúp cho các thành chủ có những trận đồ tuyệt diệu và những chiến thắng vang dội, Tào Tháo chúa công quyết định ban tặng cho các thành chủ những cuốn Binh pháp hết sức hảo diệu.

Sự Kiện Thần Tướng Mật Lục

Thời gian: 12/05/2014 – 15/05/2014

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi các thành chủ game Tào Tháo Truyện nạp đạt 300 vàng vào game sẽ nhận được 1 cuốn Binh pháp tâm đắc. ( ví dụ: khi 1 thành chủ nạp 600 vàng vào game sẽ nhận được 2 cuốn Binh pháp tâm đắc ).

Quy tắc:

  1. Tổng số xu sẽ được tổng kết vào cuối ngày, và phần thưởng sẽ được trao vào 8h00 sáng ngày hôm sau.
  2. Số xu sẽ được tính trong ngày, và được làm mới vào 0h00 ngày hôm sau.
  3. Các thành chủ chú ý dọn dẹp bảo khố, nếu bảo khố đấy dẫn đến việc không chứa được vật phẩm sẽ không nhận được đền bù. ( 99 cuốn Binh pháp tâm đắc = 1 ô trong bảo khố )

Tào Chúa Công kính thông báo!