Sự kiện tào tháo truyện chinh chiến sa trường

Các thành chủ thân mến ! Người chơi tào tháo truyện sẽ được tham gia sự kiện chinh chiến sa trường, thời gian cụ thể từ 18/8 đến ngày 24/8/2015. Vô và quà tặng sẽ dành cho game thủ nắm bắt cơ hội tham gia sự kiện.

su-kien-mua-he-tao-thao-truyen

1. Event 1

Hoạt động từ 16:00 ngày 18/8 đến 16:00 ngày 24/8/2015 

Nhiệm vụ người chơi là công thành giết địch.

– Giết giặc được đạt 10 vạn, sẽ nhận được: Phục thù hịch văn*1, Xe gỗ*1, Thảo phạt chiếu thư*1, Khu trục lệnh*1, Thiên phong lệnh*1

– 50 vạn nhận được: Cửu chuyển kim đan*5, Huyền thưởng lệnh*1, Miễn chiến bài*1, Hành quân lệnh*1, Lỗ Công bảo điển*2

– 100 vạn nhận được: Chiêu mộ lệnh khẩn cấp*1, 1000 bạc, Lỗ Công bí lục*1, Mạnh Đức tân thư*1, Tướng thần hồn*5

2. Event 2

Trong game tào tháo cùng thời gian như trên tích lũy đến:

– 10 vạn: Phục thù hịch văn*1, Xe gỗ*1, Thảo phạt chiếu thư*1, Khu trục lệnh*1, Thiên phong lệnh*1;

– 50 vạn: Cửu chuyển kim đan*5, Huyền thưởng lệnh*1, Miễn chiến bài*1, Hành quân lệnh*1, Lỗ Công bảo điển*2

– 100 vạn: Chiêu mộ lệnh khẩn cấp*1, 1000 bạc, Lỗ Công bí lục*1, Mạnh Đức tân thư*1, Tướng thần hồn*5

3. Event 3

– 10 vạn: Phục thù hịch văn*1, Xe gỗ*1, Thảo phạt chiếu thư*1, Khu trục lệnh*1, Thiên phong lệnh*1

– 50 vạn: Cửu chuyển kim đan*5, Huyền thưởng lệnh*1, Miễn chiến bài*1, Hành quân lệnh*1, Lỗ Công bảo điển*2

– 100 vạn: Chiêu mộ lệnh khẩn cấp*1, 1000 bạc, Lỗ Công bí lục*1, Mạnh Đức tân thư*1, Tướng thần hồn*5

Các nhiệm vụ trên chỉ thực hiện 1 lần, làm rỗng thùng đồ trước khi nhận thưởng. Chúc các game thủ tào tháo truyện chơi game vui vẻ.