Sự kiện tặng hào lễ bằng việc kí danh

Tào tháo truyện sẽ mở event tặng hào lễ cho người chơi bằng việc kí danh, sự kiện sẽ chỉ diễn ra trong 3 ngày, rất mong sự tham gia của người chơi trong các server M20,  M24, M25, M27.

su-kien-tao-thao-truyen-gia-cat-luong

Thời gian cụ thể diễn ra event trên: từ 13:00 ngày 27-8 đến 13:00 ngày 1-9 .Trong 3 ngày người chơi tào tháo truyện kí danh tặng hào lễ trong các server M20,  M24, M25, M27.

1. Sự kiện 1

Đăng nhập tào tháo truyện nhận vô số quà tặng:

Trong thời gian hoạt động,  đăng nhập game sẽ nhận được thưởng hậu hĩnh thông qua nhiệm vụ “3 ngày ký danh tặng hảo lễ (1)”

Đăng nhập game 2 ngày thông qua nhiệm vụ “3 ngày ký danh tặng hảo lễ (2)”.

Đăng nhập game 3 ngày sẽ nhận được  thông qua nhiệm vụ “3 ngày ký danh tặng hảo lễ (3)

“3 ngày ký danh tặng hảo lễ (1)” sẽ nhận được: Đồng*30000, Lương*100000, Lao dịch lệnh*1, Tiểu hoàn đan*3, Bạc*100

“3 ngày ký danh tặng hảo lễ (2)” sẽ nhận được: Rương mũ giáp cao cấp 30*1, Rương áo giáp cao cấp 30*1, Trống trận*1, Bạc*300

“3 ngày ký danh tặng hảo lễ (3)” sẽ nhận được: Rương vũ khí cao cấp 60*1, Rương thú cưỡi cao cấp 60*1, Bát trận đồ*1, Bạc*600

2. Nhận bạc thả ga

Cũng trong cùng thời gian trên người chơi tào tháo nhận thêm các phần thưởng sau đây:

Trong thời gian hoạt động từ 13:00 ngày 27-8 đến 13:00 ngày 1-9 , đăng nhập game sẽ nhận ngay 1000 bạc. Lưu ý rằng mỗi tài khoản chỉ được lĩnh 1 lần duy nhất.

Đăng nhập nhận quà chi tiêu thoải mái, còn chờ gì mà không tham gia ngay để nhận quà từ btc game tào tháo truyện.