[Sự Kiện] Chiến Mã Tặng Anh Hùng

Các thành chủ game Tào Tháo Truyện kính mến!

Chắc hẳn có nhiều thành chủ trong kỳ nghỉ lễ vừa qua đã bỏ lỡ sự kiện khủng chào mừng hai ngày Đại lễ. Vì vậy, để chư vị thành chủ không bị thiệt thòi vì đã không kịp tham gia vào sự kiển lớn này, Tào Chúa Công quyết định phát động thêm sự kiện Chiến Mã Tặng Anh Hùng để mọi người đều được tham gia.

Chiến Mã Tặng Anh hùng

Thời gian: 07/05/2014 – 12/05/2014

Nội Dung:
Tào tháo truyện
xin giới thiệu tới các thành chủ, bộ 3 Chiến Mã khủng nhất hiện nay. Các thành chủ game Tào Tháo Truyện hãy nhanh tay sở hữu các chiến mã này để củng cố thêm sức mạnh của các mãnh tướng của mình.

Linh mãng li ( cấp 35)

nga 1

Đằng xà tuấn mã ( cấp 70 )
nga 2

Trảo hoàng phi điện ( cấp 80 )

nga 4

Mốc nạp xu Phần thưởng
5000 1 ngựa Linh mãng li
10000 1 ngựa Linh mãng li
1 ngựa Đại uyển mã
25000 1 ngựa Đại uyển mã
1 ngựa Đằng xà tuấn mã
55000 1 ngựa Đại uyển mã
1 ngựa Đằng xà tuấn mã
1 ngựa Trảo hoàng phi diện

Quy tắc:

  • Chỉ tính tổng số vàng nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Vui lòng kiềm tra chỗ trống hòm đồ trước khi kết thúc sự kiện, nếu hòm đồ đầy dẫn đến việc không nhận được vật phẩm, chúng tôi sẽ không hỗ trợ đền bù.
  • Phần thưởng sẽ được tổng kết vào ngày cuối cùng của sự kiện, và trao phần thưởng vào sáng sớm ngày hôm sau.

Tào Chúa Công Kính Báo!