Quy Đổi Item Tào Tháo Truyện

Để member hiểu hết được giá trị Minh Ngọc mình đang có trong tay, Forum Tào Tháo Truyện xin được giải thích như sau: Minh Ngọc là một đơn vị tiền tệ forum được sử dụng cho nhiều hoạt động, event của forum tổ chức, ngoài ra nó còn được dùng để quy đổi ra những vật phẩm ingame cần thiết khi member forum có nhu cầu và đạt đủ yêu cầu của BQT.

  • Nội dung:


– Ko đổi trực tiếp Minh Ngọc thành Xu. Chỉ đổi sang Items theo đúng giá Xu trong thương thành.

– 1 nick forum chỉ được đăng ký đổi cho 1 nhân vật ingame 1 lần/tuần.

– 1 nick forum tùy theo cấp độ forum:

+ Cấp 1: Tối đa 100 Ngọc
+ Cấp 2: Tối đa 150 Ngọc
+ Cấp 3: Tối đa 200 Ngọc
+ Cấp 4: Tối đa 250 Ngọc
+ Cấp 5: Tối đa 300 Ngọc
+ Riêng CTV đạt kết quả tốt: Tối đa 500 Ngọc.


  • Thời gian:


– Báo đổi từ thứ 5 đến sáng thứ 6 hàng tuần.

– Add vào chiều thứ 6 đến sáng thứ 7.

  • Tỉ lệ quy đổi:


– 1 Minh Ngọc = 1 Vàng

Mẫu đăng kí:

Nick 4rum:
ID game:
Tên Nhân Vật :
Server :
Số Minh Ngọc Muốn Đổi :
Quy Đổi Thành Item : (Cung cấp các mục bao gồm Item ID – Giá – Số lượng – Tổng)

Ví dụ:

Nick 4rum: John Cena
ID game: WWE
Tên Nhân Vật : Seamus
Server : Chu Du
Số Minh Ngọc Muốn Đổi : 300
Quy Đổi Thành Item :
Item ID: 01 – 4 cái x 50xu (200xu)
Item ID: 02 – 10 cái x 30xu (100xu)

  • Danh sách vật phẩm quy ra ID:


1-2_zps4aaa398a
2-2_zpsbdd150a2
3-2_zps31216fb4