Nhân server mới mở, luận bàn về nhân vật Đổng trác

Đổng trác, một nhân vật quyền lực nhất và cũng là phản diện nhất trong ngòi bút của La Quán Trung. Nhưng khí phách khẳng khái, và nhất là công dẹp loạn khăn vàng của ông 1 phần cũng làm thời đại loạn lạc ấy bình ổn được 1 thời gian ngắn.

Tuy nhiên, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đổng Trác có lẽ là thời kỳ đen tối nhất, không việc nào không làm: Giết hại vua trẻ, đào bới lăng tẩm các vua để vét lấy châu báu, bắt mấy triệu nhân dân Lạc Dương và vùng quanh đó đưa đến Quan Trung rồi đốt sạch nhà cửa, trong thời kỳ đó, dân chúng khốn khổ thiếu lương thực, lại bị lũ lính đánh đập và cướp bóc, khắp nơi thây chất đầy đường, người chết người vô kể.

10306560_809530492398092_890860423795042931_n

Mỗi người một ý, nhưng có lẽ, Đổng Trác cũng không hẳn đã là nhân vật phản diện hoàn toàn. Đổng trác cũng là Thái sư đầu tiên của triều đình nhà Hán trong suốt 400 năm trị vì!

Suy nghĩ của bạn về Đổng Trác thì sao? hãy chia sẻ cùng game Tào Tháo Truyện nhé!