Nạp xu may mắn

Event Nạp Xu may Mắn

Thời gian: 24/04/2014 – 29/04/2014

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi các thành chủ tiêu đạt mốc xu của sự kiện sẽ nhận được các phần quà vô cùng giá trị, phần thưởng sẽ được tổng kết vào cuối ngày và trao vào sáng sớm ngày hôm sau.

Sau đây là các mốc xu mà các thành chủ cần phải đạt được để sở hữu các phần thưởng giá trị:

Mốc xu Phần thưởng
2000 5* Đại phúc thần phù
4000 8* Đại luyện binh phù
8000 12* Cao cấp thiên phong lệnh
10000 12* Cao cấp thiên phong lệnh
4* Cao cấp chiển cổ
4* Cao cấp bát quái trận

Quy tắc:

  1. Chỉ tính số xu được tiêu trong thời gian diễn ra sự kiện.
  2. Mốc xu sẽ được làm mới sau mỗi ngày.
  3. Mốc xu sẽ được tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và phần thưởng sẽ được trao vào 8:00 sáng hôm sau.
  4. Các thành chủ vui lòng kiểm tra hòm đồ, nếu hòm đồ đầy dẫn đến việc không nhận được vật phẩm, chúng tôi sẽ không hỗ trợ đền bù.

Tào Chúa Công kính báo!