Mobay Day – Nhận ngàn quà tặng

Quý vị thành chủ game tào tháo truyện thân mến!

Những ngày hè oi ả đã đến, không khí ngày 1 nóng, để giải nhiệt giúp các thành chủ, tào chúa công xin hoan hỉ thông báo sự kiện đặc biệt:

Mobay Day – Nhận Ngàn Quà Tặng

MH
Thời gian: 05/06/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các thành chủ nạp thẻ mobay sẽ nhận được 100% bạc khuyến mại theo mệnh giá thẻ nạp.
Quy định:

  1. Chỉ áp dụng với thẻ nạp Mobay.
  2. Chỉ áp dụng với những thẻ nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
  3. Phần thưởng sẽ được tổng kết và trao vào 10:00 sáng 06/06/2014.

Tào Chúa Công Trân Trọng Thông Báo!