Loạn bàn nhân vật Tam Quốc: Từ Thứ

Thời Tam Quốc, bên cạnh các chiến lược gia xuất chúng, không thể không nhắc tới Từ Thứ!

Trong Tào Tháo Truyện, Từ Thứ cũng là 1 mưu sĩ với kỹ năng đánh liên hoàn rất tốt, ai ai cũng muốn sở hữu.

Nhiều người cho rằng tài năng của Từ Thứ không hề thua kém Ngọa Long, Phụng Sồ, thể hiện qua 2 sự kiện sau:

– Đánh bại Tào Nhân: Chỉ với 500 quân, cùng 1 tướng là Triệu Vân, Từ Thứ đã ung dung phá được “Bát môn kim tỏa trận” mà Tào Nhân dày công xếp đặt.

Sau đó, Thứ còn biết trước Tào Nhân sẽ đến tập kích vào lúc nào để bố trí Triệu Vân và Quan Vũ đón đánh, chiếm được Phàn Thành.

– Đoán biết liên hoàn kế của Chu Du và Bàng Thống: “Hoàng Cái dùng kế khổ nhục. Hám Trạch đưa thư trá hàng, còn ngươi lại đến bày kế liên hoàn. Ta chỉ sợ bọn ngươi đốt không xuể được thôi! Bọn ngươi mưu mô ác độc, chỉ lừa được Tào Tháo, chớ bịt sao nổi mắt ta!”

10401491_803381226346352_8177945992173360170_n

Chư vị nghĩ sao?

Riêng Tào Tháo, thấy rất thích nhân vật này, từ tính cách đến suy nghĩ, và nhất là skill trong game Tào Tháo Truyện ^^!

Tào Chúa Công lọan bàn!