Khai mở Server Thái Sử Từ: 10h10 Ngày 15/5

Tào tháo truyện đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi nhân tài xuất hiện nhiều như sao, những cuộc chiến, chạy đua thứ hạng liên tiếp bùng nổ trên tất cả các máy chủ và mọi thành chủ đều chuẩn bị lực lượng đối mặt với những thử thách, chờ ngày giao tranh.

Máy chủ Thái Sử Từ khai mở sẽ là cơ hội cho các thành chủ mới thể hiện bản thân. Tào chúa công xin hoan hỉ thông báo như sau:

KHAI MỞ SERVER THÁI SỬ TỪ

10:10 NGÀY 15/05

 01 popup_TTT_

Nạp thẻ tặng 100% Bạc

Thời gian: 15/05– 16:00 ngày 19/05

Nội Dung:
Trong thời gian hoạt động, thành chủ Tào Tháo Truyện khi nạp thành công bất kỳ thẻ mệnh giá nào sẽ lập tức nhận được 100% Bạc.

Nạp 1 vàng tặng 1 bạc.
Hướng dẫn:
Nạp thẻ nhận được thêm bạc tặng.
Phần thưởng:
Nạp 1 vàng tặng 1 bạc.

Đua cấp nhận quà ( cấp 60 )

Thời gian: 15/05 – 16:00 19/05

Nội Dung:
Trong thời gian hoạt động, khi thành chủ đạt tới cấp 60 sẽ nhận được phần thưởng lễ bao
1- Lễ bao có hạn ( gồm 200 lễ bao cho 200 người đầu tiên đạt cấp 60 )
2- Mỗi thành chủ chỉ được nhận phần thưởng lễ bao 1 lần.

Đua cấp nhận quà ( cấp 80 )

Thời gian: 15/05 – 16:00 ngày  19/05
Nội dung:

Thành chủ đạt cấp độ 80 sẽ được nhận phần thưởng lễ bao tương ứng, thành chủ đạp cấp độ 80 đầu tiên của máy chủ sẽ được nhận 1 lễ bao kim cương, thành chủ đạp cấp độ 80 thứ 2 đến 15 sẽ nhận được 1 lễ bao hoàng kim.

Xếp hạng danh vọng

Thời gian: 15/05 – 16:00 ngày 19/05

Nội Dung:
Trong thời gian hoạt động, các thành chủ hay nhanh chóng gia tăng cấp độ, danh vọng và chiến lực của bản thân, hết thời gian top 10 thành chủ đứng đầu Tào Tháo Truyện sẽ nhận được nhiều phần thưởng phong phú.

Tào Chúa Công Trân trọng thông báo.