Khai mở server Biện Kinh và ưu đãi hấp dẫn

Cuối tháng 07 người chơi Tào Tháo Truyện chào đón thêm server Biện Kinh, trong server mới người chơi sẽ được tham gia với một loạt sự kiện khác nhau thu hút ngươi chơi. Cụ thể trong chi tiết sự kiện sẽ nêu rõ.

Tham gia server Biện Kinh tào tháo truyện

su-kien-mua-he-tao-thao-truyen

 

1. Server nạp thẻ lĩnh hảo lễ

Thời gian diễn ra: 10:00 24-7 đến 23:59 26-7-2015

* Tích lũy nạo thẻ đạt mốc

–  300 vàng, nhận Thiên phong lệnh*2, Ngọc lộ bao*2, Băng Ngọc bao*2, Chiêu mộ lệnh*3, Bạc*300

– 2000 vàng, sẽ nhận ngay Chiêu mộ lệnh khẩn cấp*2, Huyền thưởng lệnh*3, Miễn chiến bài*3, Thiên phong lệnh cao cấp*1, Bạc*2000

– 5000 vàng, sẽ nhận ngay Tướng hồn lễ bao*1

– 15000 vàng, sẽ nhận ngay 1 bộ trang bị trác việt cấp 80, Lỗ Công tâm quyết*3, Sa trường điểm binh*1, Binh pháp Tôn Tử*1, Bạc*15000

– 25000 vàng, sẽ nhận ngay Tướng Quân Vương Công Tôn Toản*1, Chiêu hiền tiến bảo*1, Mưa thuận gió hòa*1, Bắc đẩu thất tinh*1, Bát môn kim tỏa*1, Sa trường điểm binh*1, Thái Bình yếu thuật*1, Bạc*25000

2. Đạt danh hiệu có hào lễ

Event tào tháo truyện diễn ra từ 10:00 ngày 24-7 đến 16:00 ngày 25-7-2015

– Đạt danh hiệu “Tài chủ” nhận được: Hoàng kim khải cấp 56 trác việt*1

– Đạt danh hiệu “Lao mô” nhận được: Hoàng kim khải cấp 56 trác việt*1

– Đạt được danh hiệu “Thiện nhân”  nhận được: Bá Vương thương cấp 75 trác việt*1

– Đạt được danh hiệu “Đạt nhân” nhận được: Thư hung song kiếm*1, Lễ bao Tướng hồn*1, Lỗ Công tâm quyết*4

– Đạt danh hiệu “Thần công” của server này sẽ nhận được: Hoàng bảng*4, Thất Tinh đao*1, Băng Ngọc bao*4

Cùng với khai mở Biện Kinh đó là các phần quà khác vô cùng hấp dẫn, người chơi game tào tháo hãy tham gia chơi game tại server mới.