Hỗ Trợ Game Thủ

Trong thời gian Game Tào Tháo Truyện bảo trì và chuyển sever Tranh Vương Đoạt Bá, có một số tài khoản bị lag sever. Vậy các thành chủ nào không đăng nhập được vào sever Tranh Vương Đoạt Bá -Ải 2 vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc gửi thư đến hệ thống chăm sóc khách hàng Tào Tháo Truyện để chúng tôi hỗ trợ sớm nhất.

ho_tro_game_thu

Tào Chúa Công Trân trọng thông báo!