Game Tào Tháo truyện chiêu mộ binh mã tháng 11

Xin chào các anh hùng, chiến trường đang rất ác liệt, binh lính đang hi sinh ngày càng nhiều, việc thiếu thốn binh mã đang là vấn đề chung của các tướng quân, nhận thấy tình hình chung ban tổ chức tào tháo truyện quyết định chiêu mộ thêm binh mã cho các tướng quân.

Tuyển mộ binh lính cho gamer tào tháo

game-tao-thao-truyen-chieu-binh

Thời gian: 08/11 – 12/11/2014

Với sự ưu đãi lần này mong rằng các tướng quân tào tháo truyện sẽ nhanh chóng bổ sung sự thiếu hụt binh lính cho quân đội của mình. Khi tiêu tốn mức xu đạt mốc sẽ nhận được số lượng quân như sau:

Mức Xu Tiêu Chiêu Binh Tuyển Mã Quân Tào Tháo
1.000 xu 1000 Cân vệ binh
1000 Nỏ kỵ binh
1000 Kiêu kỵ binh
500 Đẩu thạch xa
3.000 xu 1500 Cận vê binh
1500 Nỏ kỵ binh
1500 Kiêu kỵ binh
1000 Đẩu thạch xa
4.000 xu 6000 Cận vê binh
4000 Đẩu thạch xa
5.000 xu 6000 Kiêu kỵ binh
4000 Đẩu thạch xa
10.000 xu 15000 Kiêu kỵ binh
5000 Đẩu thạch xa

Các gói quân sẽ là nguồn bổ sung binh mã dồi dào cho các tướng quân xung pha mọi mặt trận.

Xin lưu ý rằng các gói quân sẽ được tính vào đầu giờ sáng ngày hôm sau, các gói quân sẽ được tính theo mốc gói cao nhất. Phần thưởng sẽ được tính vào đầu ngày hôm sau.

Chúc các tướng quân game tào tháo truyện sẽ chọn được gói quân mà mình ưng ý theo tình hình hiện tại của nhân vật, bất bại trên mọi chiến trường.

Tào Tháo truyện kính bút.