Game tào tháo nạp thẻ nhận vàng tháng 6

BTC tào tháo truyện sẽ có ưu đãi dễ dàng cho người chơi tào tháo truyện với cơ hội sở hữu vàng và các vật phẩm giá trị khác trong game. Xem thêm tin để có thêm thông tin.

Ưu đãi tháng 6 từ tào tháo truyện

Nạp thẻ nhận hào lễ

 

1. Tích lũy nhận vàng

Thời gian sự kiện từ 10:00 ngày 5-6 đến 16:00 ngày 7-6.

–  Tích lũy 500 vàng nhận 80 vàng

– Tích lũy 1000 vàng sẽ nhận  110 vàng

– Tích lũy 5000 vàng sẽ nhận 950 vàng

– Tích lũy 15000 vàng sẽ nhận 2800 vàng

Hoạt động trên chỉ diễn ra một lần duy nhất.

2. Nhận hào lễ

Cùng thời gian như trên người chơi game tào tháo truyện tích lũy vàng nhận hào lễ:

– 80 vàng sẽ nhận được: Tướng thần hồn*1, Bạc*80;

– 200 vàng sẽ nhận được: Trống trận*1, Tướng thần hồn*1, Bạc*200

– 800 vàng sẽ nhận được: Bát trận đồ*1, Tướng thần hồn*3, Bạc*800

– 2000 vàng sẽ nhận được: Thiên phong lệnh cao cấp*1, Tướng thần hồn*5, Bạc*2000

– 4000 vàng sẽ nhận được: Bá Vương thương (trác việt)*1, Băng ngọc bao*1, Tướng thần hồn*10, Bạc*4000

Sự kiện chỉ diễn ra từ từ 10:00 ngày 5-6 đến 16:00 ngày 7-6 tranh thủ các bạn nhé, lưu ý chỉ 1 người chơi tào tháo truyện chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất. Chúc tất cả thành chủ thành công.