Game tào tháo mở sự kiện rút thăm trúng thưởng

Trong quá trình chơi game tào tháo truyện, những bằng hữu nhặt được các vật phẩm hay trang bị cấp thấp không sử dụng hoặc không xài có thể thông qua sự kiện game để rút thăm trúng thưởng, thời gian đổi đươc diễn ra trong ngày.

Hoán đổi trang bị nhận thưởng cùng tào tháo truyện

tao-thao-truyen-nang-cap

 

Trong sự kiện game tào tháo lần này có các phần thưởng như sau: tiều hoàn đan, Lỗ Công đồ sách, Chiêu hiền lệnh, Lao dịch lệnh, Thiên phong lệnh, Tài nguyên quân nhu trung cấp, Hành quân phù sơ cấp, Rương áo giáp cấp 30, Tướng thần hồn

Được diễn ra từ 11:00 ngày 5-12-2014 đến 23:59 ngày 7-12-2014. Trong thời gian trên dùng trang bị thấp đổi được trang bị cấp cao và tài nguyên. Lưu ý rằng nhiệm vụ sẽ được reset trong vòng 24h kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra ban tổ chức tào tháo truyện còn có một số yêu cầu sau đối với trang bị, các trang bị đổi phải là trang bị chưa được cường hóa và cấp độ level thấp hơn 20, phẩm chất tốt.

Khi đã nhận nhiệm vụ phải hoàn thành trong vòng 24h mới có thể nhận thưởng và nếu muốn nhận vật phẩm phải làm trống rương chứa đồ của bạn. Xin chúc các bằng hữu đổi được trang bị mình mong muốn, tào chúa công chúc mọi người nâng cấp được trang bị và trở nên mạnh mẽ hơn.