Đoạt Tào Tháo và nhận đại lễ

Đầu tháng 6 khởi động ngay với sự kiện đoạt Tào Tháo và có cơ hội nhận đại lễ cực lớn từ những khuyến mãi của game tào tháo truyện. Xem thêm chi tiết các bạn nhé.

Chuỗi sự kiện tranh đoạt tào tháo

Hảo vận đoạt tào tháo

1. Đoạt Tào Tháo

Thời gian diễn ra sự kiện từ 11:00 ngày 30-5 đến 23:59 ngày 02-6-2015.

Người chơi game có thể đổi 20 lần/ ngày, mỗi lần đổi tiêu hao 1 Chìa khóa Tinh thiết.

Sa trường điểm binh, Lỗ Công tâm quyết, Mạnh Đức tâm thư, pháo) chỉ hiển thị tại phiên bản 1.40, Mạnh Đức tâm thư (tăng kinh nghiệm tướng lĩnh chỉ định: 500000 điểm) là những vật phẩm có cơ hội nhận được.

Còn rất nhiều quà tặng giá trị cho người chơi game tào tháo trong sự kiện trên.

2. Tích lũy vàng nhận lễ

– Tích lũy tiêu dùng 100 vàng, sẽ nhận được: Hành quân lệnh trung cấp*2, Huyền thưởng lệnh*1

– Tích lũy tiêu dùng đạt 500 vàng, sẽ nhận được: Tướng thần hồn*5, Lỗ Công đồ sách*5, Chiêu mộ lệnh cao cấp*5

– Tích lũy tiêu dùng đạt 2000 vàng, sẽ nhận được: Rương vũ khí cao cấp 80*1, Rương thú cưỡi cao cấp 80*1, Trống trận cao cấp*1, Miễn chiến bài*2

Tích lũy càng nhiều nhận quà tặng càng lớn từ btc tào tháo truyện. Sở hữu ngay cơ hội bạn nhé.