Chuỗi Sự Kiện Cho Server mới Chúc Dung

Hỗ trợ tân thủ

Thời gian: 12:00 ngày 18/04/2014 —- 12:00 ngày 22/04/2014

taothaotruyen-chucdung

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các thành chủ nạp thẻ đạt tới mốc vàng của sự kiện sẽ lập tức nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Tích lũy 1: khi các thành chủ nạp đủ 100 vàng sẽ nhận được: Lao dịch lệnh*1, Lỗ công đồ sách*1, Chiêu hiền lệnh*1.

– Tích lũy 2: khi các thành chủ nạp đủ 500 vàng sẽ nhận được: Thiên phong lệnh*1, Chìa khóa đồng*1, Tẩy tủy đan*3, Hoạt huyết đan*3.

Tích lũy 3: khi các thành chủ nạp đủ 1000 vàng sẽ nhận được:Triêu hiền kim bảng*1, Chiến cổ*1, Mộc ngưu lang mã*1, Miễn chiến bài*1.

Tích lũy 4: khi các thành chủ nạp đủ 5000 vàng sẽ nhận được: Chiến cổ cấp cao*1, Bát trận đồ cao cấp*1, Thiên phong lệnh cấp cao*1, Rương vũ khí cao cấp cấp 60*1, Rương vũ khí cao cấp cấp 80*1, Triêu mộ lệnh khẩn cấp*1, Bao nguyên liệu băng ngọc lớn*1, Bao nguyên liệu Tiên Chi lớn*1.

Qui tắc

1.Phải nạp đạt mốc điều kiện đưa ra mới được nhận thưởng.

2.Các thành chủ kiểm tra kĩ khoảng trống trong hòm đồ, những trường hợp hòm đồ đầy dẫn đến việc không nhận được phần thưởng, chúng tôi không hỗ trợ đền bù.

3.Sự kiện chỉ áp dụng cho sever mới Chúc Dung.

Ban Quản Trị Tào Tháo Truyện Kính Báo!