Chiêu Binh Tuyển Mã

Quý thành chủ game tao thao truyen thân mến,

Chiến trường đang trong hồi gay cấn, không biết bao nhiêu sinh mạng của các binh lính trung thành đã hy sinh vì quân chủ của họ. Nhưng cuộc chiến chưa bao giờ đi đến hồi kết, và giờ đây các thành chủ cần nhiều hơn những chiến binh những dũng sỹ thiện chiến để dành chiến thắng trong trận chiến cam go .Tào chúa công sẽ đưa ra các gói quân để giúp sức cho các thành chủ trong mùa này.

Sự Kiện Chiêu Binh Tuyển Mã Tháng 6

Thời gian: 05/06 – 07/06/2014

Nội Dung:

Mức Xu Chiêu Binh Tuyển Mã
2000 xu 1000 Cân vệ binh
1000 Nỏ kỵ binh
1000 Kiêu kỵ binh
500 Đẩu thạch xa
4000 xu 1500 Cận vê binh
1500 Nỏ kỵ binh
1500 Kiêu kỵ binh
1000 Đẩu thạch xa
8000 xu 6000 Cận vê binh
4000 Đẩu thạch xa
9000 xu 6000 Kiêu kỵ binh
4000 Đẩu thạch xa
10000 xu 6000 Cận vệ binh
6000 Kiêu kỵ binh
4500 Đẩu thạch xa

Chú ý: 

– Các mốc nạp xu sẽ được làm mới vào đầu giờ sáng ngày hôm sau và chúng tôi sẽ chỉ tính mốc xu các thành chủ nạp cao nhất để nhận gói quân tương ứng với mốc xu đó.

Ví dụ: các thành chủ nạp đạt mốc cao nhất 10000 xu sẽ chỉ nhận được gói quân tương ứng và không nhận được các gói quân khác.

– Phần thưởng gói quân sẽ được tổng kết vào cuối mỗi ngày và được trao vào đầu giờ sáng ngày hôm sau.

Tào Chúa Công Trân Trọng Thông Báo