Chào đón tết đoan ngọ với sự kiện game tào tháo

Các thành chủ thân mến ! Sắp đến tết đoan ngọ rồi, người chơi hãy cùng game tào tháo truyện thu thập nguyên liệu làm bánh và tích lũy tiêu vàng nhận đại lễ trong sự kiện.

Đón tết đoan ngọ với sự kiện mới

Hảo vận đoạt tào tháo

1. Thu thập nguyên liệu làm bánh

Diễn ra từ 16:00 ngày 19-6-2015 đến 16:00 ngày 22-6-2015

Người chơi game tào tháo phải cướp đoạt của người chơi địch quốc 5 lần thành công sẽ được 1 bánh chưng (Thảo phạt chiếu thư*1, Phục thù hịch văn*1, Xe gỗ*1, Đại thần nông phù*1)

2. Đăng nhập nhận hào lễ 1,2,3

Từ 16:00 ngày 19-6 đến 16:00 ngày 28-6-2015 sẽ là thời gian diễn ra.

Đăng nhập:

– Liên tiếp trong 1 ngày nhận Lỗ Công đồ sách*1, Chiêu mộ lệnh*1, Tướng thần hồn*1, Hoạt huyết đan*5.

– Liên tiếp 3 ngày: Lỗ Công cổ tịch*1, Chiêu mộ lệnh cao cấp*1, Hành quân phù trung cấp*1, Tiểu hoàn đan*5

– Liên tiếp 7 ngày: Lỗ Công bảo điển*1, Binh pháp tâm đắc*1, Hành quân lệnh*1, Đại hoàn đan*5.

Hoạt động thực hiện trong 1 lần duy nhất

3. Tặng hào lễ tết đoan ngọ

Sự kiện diễn ra từ 16:00 ngày 19-6 đến 16:00 ngày 22-6-2015

Người chơi tào tháo truyện công thành thắng lợi tiêu diệt đc 200,000 địch quân sẽ nhận được Binh pháp tâm đắc*1, Tướng thần hồn*2, Thiên phong lệnh*2, Hoạt huyết đan*10, 500 bạc. Sự kiện diễn ra trong 1 lần duy nhất.

Chúc quý thành chủ có tết đoan ngọ vui vẻ bên gia đình, luôn ủng hộ game tào tháo truyện.