Bật mí vài tính năng mới của game tào tháo truyện

Sau thời gian bảo trì game tào tháo truyện sẽ ra mắt người chơi game các tính năng mới và rất hấp dẫn, trải nghiệm các tính năng game đang được yêu thích hiện nay.

 

Tào tháo truyện liên thông máy chủ

Một số thay đổi sau khi bảo trì tào tháo truyện

1. Hoạt động Bách gia tranh minh

Trong sư môn tào tháo

– Đồ đệ nâng  lên cấp 60 xếp hạng <1000, sư phụ sẽ được thưởng 1 Ấn thụ.

– Đồ đệ nâng  lên cấp 70 xếp hạng <600, sư phụ sẽ được thưởng 1 Ấn thụ, 1 Điển dân lệnh, 1 Chiêu tài tiến bảo, 1 Rương vũ khí cấp 60, 1 Chiêu hiền lệnh.

– Đồ đệ nâng lên cấp 80,  xếp hạng <200, sư phụ sẽ được thưởng 5 Ấn thụ, 1 Điển dân lệnh, 1 Chiêu tài tiến bảo, 1 Mưa thuận gió hòa, 1 Rương vũ khí cao cấp 60, 1 Rương mũ giáp cao cấp 50, 1 Rương áo giáp cao cấp 50, 1 Rương thú cưỡi cao cấp 60, 1 Binh pháp tâm đắc, 500 bạc.

2. Tối ưu máy chủ

– Thay đổi hạn chế du dân

Điều chỉnh quyền hạn của du dân tự lập quốc,  du dân tự lập quốc sẽ không thể đồn trú tại thành trì hoặc phong địa của người chơi quốc gia đó, không hưởng tỉ lệ công nghệ quốc gia.

–  Thay đổi quy tắc công thành

Sau nâng cấp, sẽ giới hạn điều chỉnh tương ứng đối với số lượng quân đem theo khi đánh thành;

Thành trì nhỏ hoặc huyện thành người chơi game tào tháo được có số quân ít nhất điều đi đánh thành giới hạn trong 500 quân.

Quận thànhvà Châu thành: số quân giới hạn 1000 quân.

Đô thành giới hạn số quân ít nhất điều đi đánh thành trong 2000 quân.

Còn một số điều chỉnh khác cho người chơi tào tháo truyện, sự thay đổi trên nhằm giúp cho người chơi được trải nghiệm nhiều tính năng game khá phong phú những chức năng mới và tối ưu hệ thống.