BẢNG VÀNG VINH DANH THÁNG 8

Thưa các vị thành chủ kính mến,

Tiếp bước bảng vàng vinh dang tháng 7, Sau một thời gian gằng co quyết liệt, những trận chiến tranh giành đất đai diễn ra liên miên, cuối cùng Bảng vàng vinh danh đã kết nạp thêm một server thống nhất thiên hạ nữa : Server Hoàng Cái ( M9). Thêm một máy chủ thống nhất nữa, Game Tào Tháo Truyện vẫn còn nhiều thử thách cho các thành chủ tham gia tranh đoạt nhé

CHÚC MỪNG SERVER HOÀNG CÁI THỐNG NHẤT

nh Tranh vng

Tào Chúa Công xin gửi lời chúc mừng Quần Long (N, Đế Quốc )  đã làm nên sự nghiệp của mình. Cũng xin chúc mừng quốc vương, Quốc vương AkaTran của Quần Long Quốc.

bang-vang-hoang-cai-tao-thao-truyen

Xin chúc mừng Aka Tran và server Hoàng cái đã gia nhập bảng vàng TÀo Tháo truyện

Trân trọng thông báo!