BẢNG VÀNG VINH DANH THÁNG 7

Thưa các vị thành chủ kính mến,

Sau một thời gian gằng co quyết liệt, những trận chiến tranh giành đất đai diễn ra liên miên, cuối cùng Bảng vàng vinh danh đã kết nạp thêm một server thống nhất thiên hạ nữa: Server Thái Diễm.

Ngày 04/07/2014, server Thái Diễm đã chính thức được thống nhất dưới tay Đế Quốc Thiên Trúc.

CHÚC MỪNG SERVER THÁI DIỄM THỐNG NHẤT

nh Tranh vng

 

Tào Chúa Công xin gửi lời chúc mừng Đế Quốc Thiên Trúc đã làm nên sự nghiệp của mình. Cũng xin chúc mừng  Quốc vương: Tôn Sách.

Tào chúa công trân Trọng Thông Báo!