Bảng vàng vinh danh tháng 7 lần thứ 2

Các thành chủ game tào tháo thân mến,

Sau những trận chiến tranh đoạt liên miên, sau những trận đánh long trời lở đất, Vậy là Bảng Vàng Vinh Danh lại một lần nữa đã điền tên 3 sever tiếp theo được thống nhất đó là Tranh Vương Đoạt Bá ải 3, Chiến Trường Rực Lửa ải 5và Đại Kiều.

Bảng Vàng Vinh Danh

nh Tranh vng

Tào Chúa Công xin gửi lời chúc mừng Đại việt Quốc, Đại Nam Quốc và Việt Quốc  đã làm nên sự nghiệp của mình, thống nhất đất nước cùng game Tào Tháo Truyện. Nhân đây cũng xin chúc mừng 3 quốc vương, Quốc vương LưuThắng của Đại Việt Quốc, Quốc vương subin của Việt Quốc  và Quốc vương SởBáVương của Đại Nam Quốc. Tào chúa công cũng xin thông báo thêm về lộ trình sát nhập máy chủ trên toàn thể server như sau

Thời gian: 13h ngày15/07 đến 13h ngày16/07

Nội dung:

– Sáp nhập máy chủ Tranh vương đoạt bá ải 3 và Chiến trường Rực Lửa ải 5 sang Hùng Bá Thiên Hạ.

– Riêng máy chủ Đại Kiều sẽ bảo trì và sáp nhập vào Hùng Bá Thiên Hạ sau khi hai máy chủ Tranh Vương Đoạt Bá và Chiến Trường Rực Lửa bảo trì xong.

Kính mong các vị thành chủ lưu ý.

Trân trọng thông báo!

Tào Chúa Công kính bút!