Bảng Vàng Vinh Danh tháng 6

Thưa các vị thành chủ tào tháo truyện kính mến,

BẢNG VÀNG VINH DANH

Sau một thời gian gằng co quyết liệt, Bảng vàng vinh danh đã kết nạp thêm một server thống nhất nữa: Server Trương Phi. Ngày 04/06/2014sever Trương Phi đã chính thức được thống nhất dưới tay Đế Quốc Xưng Bá (X)

Tào Chúa Công xin gửi lời chúc mừng Đế Quốc Xưng Bá (X) đã làm nên sự nghiệp của mình. Cũng xin chúc mừng  Quốc vương zZzChymzZz của Đế Quốc Xưng Bá (X).

nh Tranh vng

THÔNG BÁO BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP MÁY CHỦ

Nhằm mục đích bảo dưỡng và nâng cao chất lượng hệ thống, Tào Chúa Công sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp máy chủ cụ thể như sau:

Thời gian: 13h00′ ngày 05/06/2014 đến 13h00′ ngày 06/06/2014

Máy chủ bảo trì: Trương Phi trong game tào tháo truyện

Sau thời gian bảo trì, máy chủ Trương Phi  sẽ chính thức chuyển vào máy chủ Tranh Vương Đoạt Bá – Ải 2.

Rất mong các thành chủ thông cảm cho sự bất tiện này !

Tào Chúa Công Trân Trọng Thông Báo!