BẢNG VÀNG VINH DANH THÁNG 6 LẦN 2

Thưa các vị thành chủ kính mến,

Sau một thời gian gằng co quyết liệt, Bảng vàng vinh danh đã kết nạp thêm một server thống nhất nữa: Server Tranh Vương Đoạt Bá.Ngày07/06/2014 sever Tranh Vương Đoạt Bá đã chính thức được thống nhất dưới tay Đại Việt Quốc Của Game Tào Tháo Truyện

Tào Chúa Công xin gửi lời chúc mừng Đại Việt Quốc đã làm nên sự nghiệp của mình. Cũng xin chúc mừng  Quốc vương Hin™ của Đại Việt Quốc.

nh Tranh vng

THÔNG BÁO BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP MÁY CHỦ

Nhằm mục đích bảo dưỡng và nâng cao chất lượng hệ thống, Tào Chúa Công sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp máy chủ cụ thể như sau:

Thời gian: 13h00′ ngày 10/06/2014 đến 13h00′ ngày 11/06/2014

Máy chủ bảo trì: Tranh Vương Đoạt Bá -Ải 2

Sau thời gian bảo trì, Tranh Vương Đoạt Bá – Ải 3 sẽ chính thức hoạt động.

Các thành chủ vui lòng không có đăng nhập trong thời gian bảo trì để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Rất mong các thành chủ thông cảm cho sự bất tiện này ! 

Thông báo: Vào ngày 15/07/2014 BQT Tào Tháo Truyện sẽ chính thức gộp 2 máy chủ Chiến Trường Rực Lửa và Tranh Vương Đoạt Bá vào máy chủ Hùng Bá Thiên Hạ. Bắt đầu từ nay cho đến ngày đó, máy chủ nào thống nhất hoặc chưa thống nhất đều sẽ được gộp vào máy chủ Hùng Bá Thiên Hạ. Ngoài ra các máy chủ mới sau khi thống nhất cũng sẽ được chuyển vào Hùng Bá Thiên Hạ.

Tào Chúa Công Trân Trọng Thông Báo!