Bảng Vàng Vinh Danh Tháng 5

Các vị thành chủ game Tào Tháo Truyện kính mến,

Sau một thời gian gằng co quyết liệt, Bảng vàng vinh danh Tao Thao Truyen đã kết nạp thêm một server thống nhất nữa: Server Tranh Vương Đoạt Bá.Ngày18/05/2014 sever Tranh Vương Đoạt Bá đã chính thức được thống nhất dưới tay Đại Việt Quốc

nh Tranh vng

Tào Chúa Công xin gửi lời chúc mừng Đại Việt Quốc đã làm nên sự nghiệp của mình. Cũng xin chúc mừng  Quốc vương TaoThao của Đại Việt Quốc.

THÔNG BÁO BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP MÁY CHỦ TÀO THÁO TRUYỆN

Nhằm mục đích bảo dưỡng và nâng cao chất lượng hệ thống, Tào Chúa Công sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp máy chủ cụ thể như sau:

Thời gian: 13h00′ ngày 20/05/2014 đến 13h00′ ngày 21/05/2014

Máy chủ bảo trì: Tranh Vương Đoạt Bá

Sau thời gian bảo trì, Tranh Vương Đoạt Bá – Ải 2 sẽ chính thức hoạt động.

Rất mong các thành chủ thông cảm cho sự bất tiện này !

Tào Chúa Công Trân Trọng Thông Báo!