Bảng vàng vinh danh tháng 4

Các thành chủ của Tào Tháo Truyện thân mến.
Như vậy là Bảng Vàng Vinh Danh đã điền tên 2 sever tiếp theo thống nhất đó là M3- Khương Duy và Chiến Trường rực lửa Ải 2. Ngày10/04/2014 sever M3- Khương duy đã chính thức được thống nhất dưới tay Thiên Thạch (T) Quốc và sever Chiến trường rực lửa – Ải 2 đã chính thức được thống nhất dưới tay  Thăng Long (C) Quốc.

Tào Chúa Công xin gửi lời chúc mừng Thiên Thạch (T) Quốc và Thăng Long (C) Quốc đã làm nên sự nghiệp của mình. Cũng xin chúc mừng 2 quốc vương, Quốc vương Than Cong của Thiên Thạch (T) Quốc và Quốc vương Show của Thăng Long (C) Quốc.

Lộ trình thay đổi như sau:

Thời gian: 13h ngày14/04 đến 13h ngày15/04

Nội dung:

–       Sáp nhập máy chủ Khương Duy và Tranh Vương Đoạt Bá

–       Máy chủ Chiến trường rực lửa chuyển sang ải thứ 3.

Kính mong các vị thành chủ lưu ý.

Trân trọng kính thông báo.

Game Tào Tháo Truyện!