Sự Kiện Bạc Bay Tới Nhà

Các thành chủ đã ai tham gia server mới Thái Sử Từ chưa nào. Những thành chủ không muốn tham gia server mới thì cũng đừng buồn nhé, vì Tào Chúa Công đã ra mắt sự kiện cho các Thành Chủ vẫn quyết ở lại nhà cũ nhé. Sau đây là thông tin sự kiện:

Bạc bay tới nhà

silver-190

Phạm vi áp dụng: Tất cả các cụm máy chủ trừ máy chủ mới Thái Sử Từ

Thời gian: 15/05/2014 – 18/05/2014

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện: Từ 15/05 đến 18/05/2014 khi Nạp bất kì mệnh giá thẻ vào game Tào Tháo Truyện các thành chủ sẽ nhận được 200% bạc khuyến mại ( áp dụng cho thẻ có mệnh giá bất kì).

Quy tắc:

  1. Chỉ tính thẻ nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  2. Số xu sẽ được tổng kết vào cuối ngày và bạc thưởng sẽ được trao vào sáng sớm ngày hôm sau.
  3. Áp dụng cho tất cả các cụm máy chủ, trừ máy chủ mới Thái sử từ

Chúc các thành chủ game Tào Tháo Truyện có những bổ sung thật hữu ích cho nhà của mình nhé!

Tào Chúa Công kính báo!